č. / Nr. barva / color popis Beschreibung / description
1 kamenný sklípek a komín - zachovat the stone vaulted cellar and the chimney should be preserved
2 ke zbourání to be demolished
3 obrys nové roubenky (přízemí+podkroví) outline of the new house
4 jižní zastřešená terasa roofed terrace
5 prodloužení střechy na garáž a dřevo prolonged roof over the garage