popis / Beschreibung / description

Pozemek/ land - description

Prodávané pozemky parc.č. 352, 353 a st.41 mají celkovou plochu 428 m2. Tato plocha je zcela dostatečná a to z několika důvodů. Jednak v KRNAP je zakázáno pozemky oplocovat, je také zakázáno provádět terénní úpravy jako svahování, opěrné zdi apod. Je naopak povinnost na vlastní náklady pravidelně kosit a udržovat louky. Jakékoliv rozšíření pozemku o nějakou část sousední louky nemá žádný praktický význam. Je dohodnuto s vlastníkem sousední louky, že pro stavbu ji lze neomezeně využívat např. pro skladování materiálu apod. Jedinou podmínkou je uvedení louky do původního stavu po skončení stavby.
Pozemek je svažitý a nejen v létě, ale i v zimě, celý den krásně prosluněný.

There are three pieces of land nr. 352, nr. 353, nr.41., overall 428 m2. The area of the land is sufficient because there is forbidden to build fences around gardens in KRNAP or to change the terrain in any way. Each owner is responsible for mowing the grass on his property, so any additional purchase of neighboring land does not have any practical meaning. The neighbour agreed that we can use his land if needed for the construction of a new building (ie. to stock building material). The land is on slope, full of sun in winter and summer.

Spáleniště - demolice / burning - demolition

Ruina a spáleniště celého přízemí se samozřejmě celá zbourá. Doporučujeme ponechat pouze kamenný sklípek a komín s krbem. Upraví se základová deska a na ní se postaví zcela nová stavba.

Bourání a likvidace nebyla doposud provedena zcela záměrně a to z několika důvodů:

- budova si stále drží status rodinného domu s číslem popisným
- při povolování stavby se bude žádat pouze o její rekonstrukci a nikoliv stavební povolení nové budovy
- proto bude stačit pouze ohlášení stavby
- ČEZ je povinnen existující stavbu připojit na své náklady
- připojená stavba může mít levnější bytový a nikoliv dražší stavební tarif za elektriku
- k existující budově je možné v předstihu žádat o povolení dalších objektů jako např. domácí ČOV, studny, parkovací místo atd.

Bylo by tedy nevýhodné ruinu napřed zbourat, jak si někteří zájemci mylně myslí. Bourat je rozhodně výhodnější až současně při stavbě nové budovy.

The burned remnants of the building must be removed. We recommend to keep just the stone cellar with the chimney and the fire-place. After this you can start to build a brand new building here.

The demolition of the burned building has not been done yet for several reasons:

- the building still keeps its legal status of the family house with registered house/street number
- therefore there is no need of building permit
- therefore only simple notification for the reconstruction of existing building is needed
- the local electricity supplier guaranteed to connect the electricity on their expenses
- there can be the cheaper charge for electricity for family houses
- you can apply for some other additional objects, like well or parking place etc.

Therefore the demolition of the burned building would be much reasonable after you start new construction, not in advance.


Půdorysná dispozice / layout

Chalupa měla typické uspořádání přes vstupní předsíň (Vorhaus) do hlavní středové chodby. Vlevo, ve zděné části, byla kuchyně a vpravo, v roubené části, pak obytná světnice. Za kuchyní je kamenný sklípek, tzv. máselnice. V nové stavbě se pak samozřejmě v chodbě postaví ještě dřevěné schodiště do podkroví, kde bude možno vytvořit 2 nebo 3 ložnice a koupelnu.

Půdorys domku viz také zde.

The house used to have typical layout with the entrance and the central corridor/small hall. On the left, in the brick-walled part, there was a kitchen. On the right, in the wooden part, there was a living room. Behind the kitchen there is a vaulted stone cellar. In the new construction there will be wooden stairs to the attic, where is enought area for two or three bedrooms and a bathroom.

Ground plan of the house is here.


Přípojky / connections

Elektro
Původní přípojka vrchním kabelem ze sloupu ke štítu byla hasiči během požáru odpojena. V současnosti je již od ČEZ schválena nová přípojka v zemi, je zaplacena připojovací záloha a během letošního roku bude přípojka obnovena. To je důležité pro zahájení stavebních prací.

Telefon
Jakkoliv se to zdá neuvěřitelné, do spáleniště vede telefonní kabel. Číslo je momentálně odhlášeno. Dá se kdykoliv obnovit. Telefonní přípojka se může hodit nejen pro internet a příjem TV, ale hlavně pro dálkové ovládání topení, bezpečnostní monitoring apod.

Voda
Veřejný vodovod v místě není. Vlastní studna rovněž není. Objekt využíval po dohodě vodu ze studny souseda. Doporučuje se vybudovat vlastní studnu. Již proběhl předběžný průzkum hydrogeologa a ten označil jako nejvhodnější místo pro novou vrtanou studnu severo-východní roh parcely. Pro užitkovou vodu se rovněž doporučuje vybudovat podzemní nádrž na zadržování dešťové vody.

Kanalizace
Veřejný řad není. Je třeba vybudovat jímku na vyvážení. To je v této oblasti běžné řešení a vyvážení zajišťuje několik firem v okolí.

Vytápění
Plyn v místě není. Doporučuje se kombinace krbu na dřevo s elektrickým dohřevem boileru a pro temperaci během nepřítomnosti nebo mimo topnou sezónu.


Electricity
Original power connection over the ground was temporarily disconnected after the fire. The new connection will be renewed under the ground. This already has been paid to the local supplyer and during this year it will be connected again for the construction purposes.

Telephone
There is a telephone cable, temporarily disconnected only. That might be usefull for the internet, TV and for remote control of heating, camera monitoring etc.

Water
There is not a public water conduit in this area nowhere. The house was supplied from the neighbours well before the fire. We recommend you to build an own new well. A hydrogeologist has already surveyed this area and suggested the most suitable spot for a new well in the north-east corner of the plot. It is also recommended to build an underground reservoir for the service water.

Sewerage
There is not public line. It is necessary to build a basin or reservoir for sewage drains.

Heating
There is not gass supply. You have to use a fire-place and electrical heating.