popis    / Beschreibung

Pozemek

Prodávané pozemky parc.č. 352, 353 a st.41 mají celkovou plochu 428 m2. Tato plocha je zcela dostatečná a to z několika důvodů. Jednak v KRNAP je zakázáno pozemky oplocovat, je také zakázáno provádět terénní úpravy jako svahování, opěrné zdi apod. Je naopak povinnost na vlastní náklady pravidelně kosit a udržovat louky. Jakékoliv rozšíření pozemku o nějakou část sousední louky nemá žádný praktický význam. Je dohodnuto s vlastníkem sousední louky, že pro stavbu ji lze neomezeně využívat např. pro skladování materiálu apod. Jedinou podmínkou je uvedení louky do původního stavu po skončení stavby.
Pozemek je svažitý a nejen v létě, ale i v zimě, celý den krásně prosluněný.

Spáleniště - demolice

Ruina a spáleniště celého přízemí se samozřejmě celá zbourá. Doporučujeme ponechat pouze kamenný sklípek a komín s krbem. Upraví se základová deska a na ní se postaví zcela nová stavba.

Bourání a likvidace nebyla doposud provedena zcela záměrně a to z několika důvodů:

- budova si stále drží status rodinného domu s číslem popisným
- při povolování stavby se bude žádat pouze o její rekonstrukci a nikoliv stavební povolení nové budovy
- proto bude stačit pouze ohlášení stavby
- ČEZ je povinnen existující stavbu připojit na své náklady
- připojená stavba může mít levnější bytový a nikoliv dražší stavební tarif za elektriku
- k existující budově je možné v předstihu žádat o povolení dalších objektů jako např. domácí ČOV, studny, parkovací místo atd.

Bylo by tedy nevýhodné ruinu napřed zbourat, jak si někteří zájemci mylně myslí. Bourat je rozhodně výhodnější až současně při stavbě nové budovy.

Půdorysná dispozice

Chalupa měla typické uspořádání přes vstupní předsíň (Vorhaus) do hlavní středové chodby. Vlevo, ve zděné části, byla kuchyně a vpravo, v roubené části, pak obytná světnice. Za kuchyní je kamenný sklípek, tzv. máselnice. V nové stavbě se pak samozřejmě v chodbě postaví ještě dřevěné schodiště do podkroví, kde bude možno vytvořit 2 nebo 3 ložnice a koupelnu.

Půdorys domku viz také zde.

Přípojky

Elektro
Původní přípojka vrchním kabelem ze sloupu ke štítu byla hasiči během požáru odpojena. V současnosti je již od ČEZ schválena nová přípojka v zemi, je zaplacena připojovací záloha a během letošního roku bude přípojka obnovena. To je důležité pro zahájení stavebních prací.

Telefon
Jakkoliv se to zdá neuvěřitelné, do spáleniště vede telefonní kabel. Číslo je momentálně odhlášeno. Dá se kdykoliv obnovit. Telefonní přípojka se může hodit nejen pro internet a příjem TV, ale hlavně pro dálkové ovládání topení, bezpečnostní monitoring apod.

Voda
Veřejný vodovod v místě není. Vlastní studna rovněž není. Objekt využíval po dohodě vodu ze studny souseda. Doporučuje se vybudovat vlastní studnu. Již proběhl předběžný průzkum hydrogeologa a ten označil jako nejvhodnější místo pro novou vrtanou studnu severo-východní roh parcely. Pro užitkovou vodu se rovněž doporučuje vybudovat podzemní nádrž na zadržování dešťové vody.

Kanalizace
Veřejný řad není. Je třeba vybudovat jímku na vyvážení. To je v této oblasti běžné řešení a vyvážení zajišťuje několik firem v okolí.

Vytápění
Plyn v místě není. Doporučuje se kombinace krbu na dřevo s elektrickým dohřevem boileru a pro temperaci během nepřítomnosti nebo mimo topnou sezónu.