vlastnictví    Eigentum

Osobní vlastnictví

Rodinný dům i pozemek je ve vlastnictví jediné soukromé osoby bez dalších spoluvlastníků.

Nemovitost není zatížena žádným věcným břemenem.

Na nemovitosti nevázne žádná zástava.

Přístupová cesta je obecní, asfaltová a také v zimě je udržovaná sjízdná.