vlastnictví / Eigentum / ownership

Osobní vlastnictví / sole ownership

Rodinný dům i pozemek je ve vlastnictví jediné soukromé osoby bez dalších spoluvlastníků.
Nemovitost není zatížena žádným věcným břemenem.
Na nemovitosti nevázne žádná zástava.
Přístupová cesta je obecní, asfaltová a také v zimě je udržovaná sjízdná.

Both the house and the land is owned by one person without any other co-owners.
There is not any easement on the property.
There is not any pledge on the property.
There is whole year accessible public asphalt road (during the heavy snow winter also).